İzinsiz ağaç bile dikilemeyecek ormanda lokanta yapılıyor
2 vakit evvel esrarlı tek yangın sonrası iki hektarlık alanı küle dönen İstanbul’daki Aydos ormanlarını, turizm amaciyla imara açan bayındır tasarınına açılan davada bilirkişi çarpıcı tek rapor hazırladı. Raporda, “Aydos Kalesi’nin tarihsel ve kültürel tek kıymet olarak restore edilmesi İstanbul amaciyla kazanç. ama kalenin turizme kazandırılması gerekçesiyle 39.6 hektarlık orman amaciyla tasarı hazırlanmasının nedeni anlaşılamamaktadır” tespiti yapıldı. Bilirkişi, “Koruma mevzuatı çerçevesinde hiçbir yapı yapılamayacak, izinsiz ağaç dahi dikilemeyecek alanda neden tasarı yapıldı?” diye sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 seneninde yaptığı tasarı farklığı ile Sultanbeyli Şalgamlı hükümet Ormanı’nda Aydos Kalesi’ni de dahil kismina alan takriben 39.6 hektarlık alanda lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, tuvalet, yolcu yolu, açık otopark benzeri tesisler yapılmasının önünü açtı. halk Yararını müdafaa Derneği, bayındır planının iptali amaciyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada bilirkişi raporu hazırlandı. Latince ismi “Crocus Olivieri” var olan ve “İstanbul Çiğdemi-İstanbulensis” denilen çiçeğin yeryüzünde yetiştiği tek yer var olan Aydos Ormanı’nı imara açan tasarı ile alakalı hazırlanan bilirkişi raporunda dikkat çeken tespitler yapıldı. Raporda, dava konusu plan; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile halk yararına ahenk gösteren bulunmadı. Raporda planlama alanının 39,6 hektar büyüklükte orman alanını kapsadığı ve 1.derece doğal-arkeolojik sit olarak tanımlandığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ HESABI

Plan kisminda bulunan tek kültür varlığının Aydos Kalesi olduğu, kati duvar ve etrafındaki bandın 1. derece arkeolojik sit özelliği taşıdığı ve bu alanın toplaminda büyüklüğünün 2.6 hektar olduğu aktarıldı. Bölgedeki yolların toplaminda uzunluğunun 2.2 hektarlık alan kapladığı belirtildi. Bu vaziyette toplaminda 4.8 hektar alan dışındaki bütün alanın fiilen orman alanı olduğu ifade edildi. Planlama alanı 39.6 hektar olduğuna göre 4.8 hektar dışındaki 34.8 hektarın nasıl tek amaçla tasarı bölgesi dahil kismina katıldığının anlaşılamadığına dikkat çekildi. Aydos Kalesi’nin tarihsel ve kültürel tek kıymet olarak restore edilmesinin, savunmasının İstanbul amaciyla kazanç olduğu ama kalenin turizme kazandırma gerekçesiyle 39.6 hektar büyüklükteki tek alan amaciyla tasarı hazırlanmasının sebebinin anlaşılamadığı vurgulandı.

KALENİN İÇİ “SİT”, DIŞI ORMAN

Kalenin turizme açılması ve kullanım amaciyla Bir takım tesislerin düşünülmesinin halk yararına ahenk gösteren olabileceği ama bu tür tesislerin 1. derece arkeolojik sit alanı olması hasebiyle kati duvar içinde yapılmasının mümkün olmadığı, kati duvar dışının ise orman rejimine elbet olduğundan ahenk gösteren olmadığı vurgulandı. Hazırlanan tasarının nihayet derece yüzeysel ve belirsizliklerle dolu olduğu ifade edildi.

AÇIK ALAN YOK

Planın; günübirlik tesisler olarak sayılan “lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, yolcu yolu, otopark vb” inşaatı amaciyla yapıldığı belirtilerek “Ancak tasarı bölgesi sema fotoğraflarından incelendiğinde kati duvar çevresinden dolaşan 7-8 metre genişlikteki yollar ve kalenin kendisi dışında sayılan bu günübirlik tesislerin yapılabileceği tek açıklık bulunmuyor. 39.6 hektarlık alanın, kati duvar dış hepsi orman” denildi.

İZİNSİZ AĞAÇ BİLE DİKİLEMEZ

İlgili yasal düzenlemelere göre alanda bitki varlığında rastgele tek farklık yapılamayacağı benzeri orman alanı olmasına karşın ahenk gösteren görüş alınmadan ağaç dahi dikilemeyeceği ifade edilerek “Koruma mevzuatı çerçevesinde hiçbir yapı yapılamayacak, ağaç dahi dikilemeyecek neden tasarı yapıldığı suali tek sefer dahada cevapsız kalmaktadır” denildi. amaç 1. derece arkeolojik sit alanı var olan Aydos Kalesi’ne ulaşmaksa restorasyon çalışmaları tamamlandıktan ardindan var yollarla bunun mümkün olduğunun altı çizildi.
aydos2-aa

“İSTANBUL ÇİĞDEMİ SOLMASIN”

Davayı açan halk Yararını müdafaa Derneği tarafından yapılan değerlendirmede “Aydos Ormanı’nın orman olarak kalması amaciyla her biçimde hukuki mücadeleyi sonuna civarindan sürdüreceğiz. İstanbulensis’in yeryüzünde açtığı tek yer var olan Aydos, orman olarak kalsın. İstanbulensis solmasın” denildi.
aydos3

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KARŞI ÇIKTI

Raporda, Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanlarından alakalı kurumdan “uygun” görüş alınarak rekreatif amaçla kullanıma destur verilebileceği ama alandan sorumlu kuruluş var olan Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü’nün orman alanı dışındaki tek fonksiyonu ahenk gösteren bulmadığının altı çizildi. bunun için ekstradan İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün “teklif edilen planda yapılaşmanın belirlenmesi gerektiği” istikametinde görüş bildirdiği hatırlatıldı. müesseselerin menfi görüşlerine karşın planlama çalışmalarına ayni ritimde devam edilmesi; planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine ters bulundu. tasarı yapımı esnasında alakalı kuruluş görüşlerinin sırf görüş almış olmak amaciyla alınmaması gerektiği vurgulanarak “Biri direk alandan sorumlu olup ötekisi üst ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan ve İBB hudutları içinde tasarı onama yetkisine sahip iki kurum, temelde tasarının eksiklik, hatali ve Hem de gereksizliğini belirten görüşler vermiştir. Görüşler doğrultusunda tek tasarı kararı ve gösterimi içermediğinden uyuşmazlık konusu tasarının hemide üst ölçekli plana ayni vakitte da Mekansal tasarılar Yapım Yönetmeliği’ne ters olduğu değerlendirilmektedir” denildi.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*