İSKİ personel alımı başvuru şartları: İSKİ personel başvurusu nasıl yapılacak?
İSKİ imtihanla çalisan alımı yapacak. İSKİ kadrolarında çalışmak isteyenler İSKİ çalisan alımı şartlarını araştırıyor. imtihana girmek istek eden adaylar başvurularını 03/12/2018–10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda müracaat formunu doldurarak gerçekleştirecek. İşte detaylar…

İSKİ kadrolarında görev almak amaciyla müracaat yapmayı planlayan adaylar İSKİ çalisan alımı başvurularını araştırıyor. İSKİ, 16 değişik kadro amaciyla 461 çalisan istihdam edecek. KPSS’den asgari 70 nokta almanın koşul olduğu ilana başvurmak amaciyla başka hususi koşulları da taşımak gerekiyor. müessesenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla birlikte müracaat koşulları ve başka kriterler belli oldu. Peki, İSKİ çalisan alım başvurusu nasıl yapılır?

İSKİ çalisan ALIMI ne türlü YAPILACAK?

Sınava girmek istek eden adaylar başvurularını 03/12/2018–10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda müracaat formunu doldurarak gerçekleştirecektir. müracaat formu gerçeğe ahenk gösteren olarak doldurulacak olup müracaat verileri yanlış veyahut yoksun var olan adaylar kurumumuzdan rastgele tek dogruluk istek edemeyecektir.

03/12/2018 – 10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu denetim edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, maksimum puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi amaciyla 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden duyuru edilecektir.

İSKİ BAŞVURU genel ŞARTLARI

İlan edilen görevli kadrolarına atanmak amaciyla başvuracak adayların 657 sayılı hükümet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde anlatilan aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk yurttaşı olmak,

2. halk haklarından yoksun bulunmamak,

3. Türk karar Kanununun 53 üncü maddesinde anlatilan süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen tek suçtan dolayı tek sene veyahut dahada çok süreyle mapus cezasına veyahut affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veyahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4. bay adaylar amaciyla askerlik vaziyeti itibariyle; askerlikle alakası bulunmamak veyahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veyahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veyahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek  us hastalığı veyahut bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar amaciyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak,

7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticeninde göreve başlamasında tek mahzur bulunmamak.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*