Bakan Soylu’dan 81 il valiliğine ‘Seçim Tedbirleri’ genelgesi
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı izaha göre İçişleri bakanimiz Yardımcısı başkanlığında Bakanlık merkezinde, memleket çapında seçimle alakalı her biçimde tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini uygulamak ve kent valileri ile devamlı iletişim seklinde bulunmak üzere “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu. İllerde ise kent düzeyinde seçimlerin güven ve huzur içinde geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması emeliyle “İl seçenek Koordinasyon Merkezleri” kuruldu. Ayrı olarak Bakanlık merkezinde ve bütün şehirlerde 7/24 asalına göre etkinlik gösteren Güvenlik ve aciliyetli vaziyetler Koordinasyon Merkezi (GAMER), seçimlere ait alana gelen bütün olayların takibini yaparak merkeze ulaşan verileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

Bakan asil başkanlığında seçenek güvenliğine ait bölge toplantıları yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu’nun başkanlığında seçenek güvenliğine ait alınan ve alınacak bütün tedbirlerin gözden geçirilmesi emeliyle kent valileri, kent zaptiye komutanları, kent güvenlik müdürleri ve var var olan şehirlerde kıyı güvenlik komutanlarının katılımlarıyla seçenek güvenliğine ait bölge toplantıları yapılacak. Valiler, sehirlerinde güvenlik birim amirleri ve gerek görülecek başka yöneticilerin katılımıyla seçenek güvenliği toplantıları yapacak ve seçenek sürecinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde İl seçenek Güvenlik Tasarıları hazırlayacak.

Terör örgütünün seçilecek kisi istemini baskı altına almasına müsaade edilmeyecek

Seçim güvenliğine baz alinarak planların uygulanmasında ve tedbirlerin alınmasında görev yapacak yeteri civarindan sayıda emniyet, jandarma, kıyı güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirilmeleri yapılmış/yapılacak olup, bütün kolluk birimlerinin tam tek iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaları sağlanacak. pkk terör örgütü ve uzantılarının seçilecek kisi istemini baskıyla etkilemeye baz alinarak girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların rastgele tek baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan alakalı mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeyen çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

Seçim neticelerini manipüle etme girişimlerine müsaade edilmeyecek

Seçim öncesi, seçenek bugünü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı planlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçenek neticeleri üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi amaciyla İhtiyaç duyulan var olan bütün tedbirler alınacak. seçenek sürecinde pkk terör örgütü ve uzantılarının ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, menfi algı oluşturmaya baz alinarak mümkün bütün gayretleri yakinen takip edilecek. Başta vatandaşların toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, şimendifer istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeyen yerlerde İhtiyaç duyulan önleyici güvenlik tedbirleri alınacak.
Provokatif davranışlarla Suriyeli konuklar ve değişik etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) yasamsal olaylara dönüşmemesi amaciyla İhtiyaç duyulan tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.

Seçim bugünü akım kesintisi riskine karşı jeneratörler hazır tutulacak

Seçim sürecinde ve özellikle seçenek gününde akım kesintilerinin önüne geçebilmek emeliyle enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve yakit boru hatları ile başka duygulu tesislere baz alinarak alınan savunma tedbirleri gözden geçirilecek. İlgili kurumlarla İhtiyaç duyulan koordinasyon sağlanarak, seçimle alakalı bütün alanlarda enerji arzının sürekliliğini sağlamak emeliyle jeneratör ve benzeyen güç kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulacak.

Bilişim sistemlerini işlevsiz vaziyete getirmeye baz alinarak siber hücum ve sabotaj eylemlerine karşı İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak, özellikle yasamsal medya ortamında yapılan “provokatif paylaşımlar” kolluk birimlerinin “bilişim suçları ile ugras ekipleri” tarafından yakından takip edilerek, rastgele tek provokasyona alan verilmeyecek. Seçimlerin yapılacağı okullarda bulunan her biçimde kamera sisteminin faal olmasına baz alinarak İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak. Binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların aydınlatma imkan ve sistemleri ile güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak.

Seçimi izleyecek var olan beynelmilel gözlemcilere misafirperverlik gösterilecek

Seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye istikbal üyesi olunduğu beynelmilel kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine İhtiyaç duyulan misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları amaciyla ahenk gösteren ortam sağlanacak. Ayrı olarak valiliklerce mahallin özelliklerine göre seçenek sürecinde alana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde İhtiyaç duyulan riziko değerlendirmeleri yapılarak, alınmasında gerek görülen ek tedbirler uygulamaya konulacak.

Abdullah Sarica
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*